Wsparcie w leczeniu uzależnienia od alkoholu

Leczenie alkoholizmu jest trudnym i długim procesem, a chory potrzebuje wsparcia, zarówno profesjonalnego, jak i udzielonego przez najbliższych, aby poradzić sobie z problemem i zachować abstynencję. Bardzo często zdarza się, że osoba uzależniona nie zdaje sobie sprawy z problemu – i tutaj konieczne jest działanie rodziny i przyjaciół, którzy mają możliwość uświadomić choremu, że coś jest nie tak.

Pierwszą grupą osób, które powinny wspierać chorego w leczeniu uzależnienia są jego bliscy. Bez poczucia, że alkoholik może polegać na osobach, na których mu zależy, nadzieja na powodzenie terapii jest znikoma. Ludzie jako istoty społeczne potrzebują akceptacji i zrozumienia otoczenia. Poczucie, że w chwili zwątpienia pacjent może się zwrócić do członka rodziny czy przyjaciela i spotkać się ze wsparciem jest podstawą dla poradzenia sobie z chorobą.

Zobacz ofertę leczenia alkoholizmu na www.leczyc.pl.

Oprócz bliskich, konieczne jest także wsparcie wykwalifikowanego psychoterapeuty specjalizującego się w uzależnieniach. Osoba taka, dzięki odpowiedniemu wykształceniu, jest w stanie rozmową nakierować chorego na odpowiedni tok myślenia czy pomóc mu dojść do pewnych wniosków w drodze do abstynencji. Stanowi profesjonalną pomoc w walce z alkoholizmem.

W ramach terapii grupowej, oprócz psychoterapeuty, chory ma kontakt również z innymi uzależnionymi. Wymiana doświadczeń, opowiedzenie swojej historii i otworzenie się na osoby, które najlepiej zrozumieją pacjenta pozwala między innymi zrozumieć, że nie jest odosobniony w swoim problemie. Także rozmowy prowadzone podczas terapii grupowej wpływają na psychikę pacjenta pozwalając dojść do wielu wniosków. Niebagatelne znaczenie mają wypowiedzi osób, które zachowują abstynencję – pozwalają zauważyć, że alkoholizm to nie wyrok, można z niego wyjść i być szczęśliwym. Znajomości zawarte podczas terapii grupowej niekiedy wykraczają poza spotkania jedynie w trakcie sesji, a chorzy wspierają się nawzajem także prywatnie.

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz