Leczenie zapalenia mózgu przez neurologa

Zapalenie mózgu, jest chorobą wywołaną najczęściej przez wirusy, dużo rzadziej przez bakterie. Dotyczy zakażenia ośrodkowego układu nerwowego z bezpośrednim zajęciem mózgu. Niestety jest ona bardzo groźna i potrafi być śmiertelna. Szczególnie, kiedy występuje u osób z niedoborem odporności. Wtedy do głównych przyczyn zakażenia, możemy dołączyć grzyby i pierwotniaki. Więcej informacji na ten temat zobaczysz na stronie gabinetneurologiczny.com.

Najczęstsze objawy

Aby szybko zacząć leczenie, potrzebne jest poprawne rozpoznanie.

Głównymi objawami są:

  • Wysoka gorączka z zaburzeniami świadomości
  • Nudności i wymioty
  • Bóle głowy
  • Niedowład części ciała
  • Zaburzenia koordynacji ruchowej
  • Senność
  • Napady padaczkowe

Wyżej wymienione objawy, są bardzo niebezpieczne i mogą doprowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, co za tym idzie, nawet do trwałego upośledzenia funkcji życiowych czy poznawczych.

Diagnoza

Chorobę diagnozuje się poprzez różnicowanie objawów, badania krwi oraz pobranie od pacjenta płynu mózgowo rdzeniowego. W pobranej próbce, obserwuje się podwyższone stężenie białek i leukocytów. Dodatkowo wykonuje się badania obrazowe takie jak rezonans magnetyczny czy pozytonowa tomografia emisyjna, powszechnie nazywana PET.

W przypadku zapalenia mózgu wywołanego wirusami, które są przyczyną najczęściej(średnio są to 2 przypadki na milion), stosuje się leki przeciwwirusowe(np. acyklowir)i analogicznie w przypadku zakażenia grzybiczego – leki przeciwgrzybicze. Najczęściej, są to antybiotyki podawane dożylnie.
Poza antybiotykami, stosuje się również kortykosteroidy i leczenie objawowe, aby zmniejszyć dolegliwości towarzyszące. Ze względu na niebezpieczeństwo związane z chorobą, leczenie odbywa się na zamkniętym oddziale szpitalnym. W przypadku szybkiego i trafnego rozpoznania, rokowania dla pacjentów są dobre. Leczenie jest najtrudniejsze u małych dzieci i pacjentów z zaburzeniami odporności. Wczesne wdrożenie leczenia, jest decydujące.

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz