Badania lekarskie dla zawodowych kierowców

Każdy kierowca, przed przystąpieniem do egzaminów na prawo jazdy, musi przejść badania lekarskie. Badanie wzroku, wywiad lekarski, ogólna ocena stanu zdrowia. Jest to standardowa procedura, która pozwala stwierdzić czy nowy kandydat na kierowcę, nie będzie stwarzał zagrożenia w ruchu drogowym. Poważne schorzenia, duże wady wzroku i zaawansowane niepełnosprawności, mogą dyskwalifikować kandydata całkowicie z możliwości prowadzenia pojazdów.

Kierowcy zawodowi

W przypadku kierowców zawodowych, sytuacja komplikuje się nieco bardziej. Kiedy chcemy zawodowo przewozić ludzi lub towary, musimy przejść dodatkowe badania. Praca staje się bardziej stresująca a kierowca staje się odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale również za przewożonych pasażerów, ich mienie, lub przewożony ładunek.
Zawodowy kierowca, musi zatem – poza badaniami standardowymi i prawem jazdy wyższej kategorii – przystąpić do badań psychologicznych. Poza badaniami lekarskimi, przyszły kierowca zawodowy, musi przejść również okresowe szkolenia, które przygotują go do wykonywania tej pracy.

Kandydat na kierowcę zawodowego musi przejść badania:
– Okulistyczne – widzenie obuoczne, widzenie zmierzchowe
– Neurologiczne
– Laryngologiczne
– Psychologiczne

Więcej na ten temat znajdziesz na stronie lekarza Waldemara Rudnickiego – www.badania-kierowcow.info.pl

Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia od lekarza specjalisty, możemy bez przeszkód przystąpić do wykonywania zawodu. Zaświadczenie lekarskie, jest wydawane na okres 5 lat, do czasu ukończenia przez kierowcę 60. roku życia. Lekarz wykonujący badania, ma prawo skrócić czas, na który wydane jest orzeczenie o możliwości wykonywania zawodu, jeśli widzi ku temu ważne przesłanki, np. stan zdrowia kandydata, może się znacząco pogorszyć przed upływem 5 lat. Cyklicznie, po upływie daty ważności orzeczenia, badania trzeba odnowić. Po upływie 60. roku życia orzeczenie lekarskie jest wydawane na okres 30 miesięcy.
Każdy kierowca zawodowy, musi przechodzić też cykliczne szkolenia, aby bez problemu radzić sobie w każdej sytuacji na drodze.

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz